EQUIP TÈCNIC

El nostre club acull diverses disciplnes d'esport unides per l'exigència física i l'esforç.

 

Des de l'escola de tennis del Club Tennis Els Gorchs i GCIT, pretenem fomentar el desenvolupament integral i personal de l'alumne, amb l'aprenentatge d'actituds, valors, hàbits... que l'ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L'escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des del vessant més recreatiu fins al més competitiu.

 

GCIT. és l'empresa encarregada de la gestió de la part esportiva del Club de Tennis Els Gorchs, Tennis, Pàdel, gimnàs i també de la gestió dels campionats. GCIT també s'encarrega del contacte internacional amb tennistes internacionals i els aporta el servei pel seu entrenament professional.

images.ashx?id=6a2598c289dc136e1f038d3bbc4a64e9

2008

Des de la fundació de G.C.I.T., l’any 2008, sempre havíem buscat un club que ens oferís un lloc estable i que ens permetés desenvolupar la nostra filosofia i el nostre sistema d'entrenament.

G.C.I.T. des dels seus inicis ha estat un grup de competició, per a desenvolupar i crear jugadors en edats juvenils, començant des de pre-benjamí fins a la seva màxima aspiració competitiva, a nivell professional.

images.ashx?id=5c8e4037215d95a53169a05136d0d9be

2014

L’any 2014 i gràcies a un acord amb el Club Te nnis Els Gorchs, ens establim de manera definitiva en aquest club.

Els jugadors que han seguit amb nosaltres tots aquests anys, ara podran gaudir de tots els avantatges que ofereix un club com Els Gorchs, la qual cosa ens permetrà millorar tot el que podem arribar a oferir.

G.C.I.T. Es fa responsable de la gestió integral del club en relació a la vessant esportiva

Aquesta nova etapa és l'etapa més il·lusionant des que vam començar el nostre camí, ja que ara tenim la possibilitat de gestionar una escola base, per treballar des del començament, des dels primers passos de molts nens i nenes, i així tenir la possibilitat d’ascendir a Grup de Competició Internacional de Tenis.

 

FDC