Tennis

9 pistes de tennis

9 pistes de tennis de gespa amb superfície ràpida. 4 ubicades a la part de dalt i la resta a la part del torrent. Totes les pistes estan revestides amb una superfície de PlexiPave.

2 pistes de terra batuda

2 pistes de terra batuda de recent construcció per disposar de les superfícies necessàries per treballar com els professionals.

Alta competició de tennis

ALTA COMPETICIÓ DE TENNIS

Destinada a jugadors i jugadores d’alt nivell tècnic i tàctic que tinguin com a objectiu principal ser tennista professional o aconseguir una beca universitària a Estats Units.

Horari: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 17:45 (de dilluns a divendres)

Rati màxim de jugadors per pista: 4 jugadors

Preu socis: 500 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

Preu no socis: 700 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

Acompanyaments a tornejos: es realitzaran acompanyaments a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (benzina, peatges, menjars, substitució d’un entrenador en horaris d’escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s’hauran d’abonar per avançat.

Competició de tennis

COMPETICIÓ DE TENNIS

Orientada a aquells alumnes, que a criteri tècnic, posseeixen unes habilitats tècniques, tàctiques, físiques i mentals apropiades amb l’objectiu de potenciar-les per aconseguir un nivell alt de tennis i afrontar les competicions amb les màximes garanties.

 

Horari:

De dilluns a divendres:

 • Opció A: de 16:00 a 17:45 tennis i de 18:00 a 19:00 físic
 • Opció B: de 19:00 a 20:45 tennis i de 18:00 a 19:00 físic

Dissabtes:

 • De 9:15 a 11:00 tennis i de 11:00 a 12:00 físic

 

Preus:

 

SOCIS

NO SOCIS

1 dia/setmana

66 €/mes

89 €/mes

2 dies/setmana

127 €/mes

160 €/mes

3 dies/setmana

182 €/mes

226 €/mes

4 dies/setmana

221 €/mes

275 €/mes

5 dies/setmana

265 €/mes

331 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

El mes de Setembre es pagarà només el 75 % del preu marcat

 

Acompanyaments a tornejos: es realitzaran acompanyaments a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d’un entrenador en horaris d’escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s’hauran d’abonar per avançat.

Perfeccionament de tennis

PERFECCIONAMIENT DE TENNIS

Aquesta secció està orientada a aquells nois/es fins a 18 anys que tenen com a objectiu desenvolupar les bases tècniques, tàctiques i físiques del tennis combinant les vessants lúdiques i competitives.

Horari:

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres:

 • De 17:45 a 19:00 Tennis
 • De 19:00 a 19:30 Físic

Dissabtes:

 • De 10:30 a 11:00 Físic
 • De 11:00 a 12:15 Tennis

 

Preus:

 

SOCIS

NO SOCIS

1 dia/setmana

52 €/mes

73 €/mes

2 dies/setmana

100 €/mes

131 €/mes

3 dies/setmana

142 €/mes

184 €/mes

4 dies/setmana

178 €/mes

231 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

El mes de Setembre es pagarà només el 75 % del preu marcat

 

Acompanyaments a tornejos: es realitzaran acompanyaments a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d’un entrenador en horaris d’escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s’hauran d’abonar per avançat.

Iniciació de tennis

INICIACIÓ DE TENNIS

Aquesta secció va destinada a tots aquells alumnes d’entre 6 i 18 anys que es vulguin introduir a la tècnica i la tàctica bàsiques del joc del tennis amb un objectiu lúdic i d’aprenentatge.

Horari:

Dimarts i dijous:

 • De 17:45 a 19:00 Tennis
 • De 19:00 a 19:30 Físic

Dissabtes:

 • De 10:30 a 11:00 Físic
 • De 11:00 a 12:15 Tennis

 

Preus:

 

SOCIS

NO SOCIS

1 dia/setmana

47 €/mes

68 €/mes

2 dies/setmana

89 €/mes

121 €/mes

3 dies/setmana

126 €/mes

168 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

El mes de Setembre es pagarà només el 75 % del preu marcat

 

Mini-tennis

MINI-TENNIS

Aquesta etapa, per a nens/es d’entre 3 i 6 anys, se centra en el desenvolupament de la psicomotricitat general, la familiarització amb els elements del tennis (raqueta, pilota, xarxa i terreny de joc), l’estímul de la coordinació òcul-manual i l’adaptació a un nou entorn (dinàmica de grup, monitors i club).

Horari:

Dimarts i Dijous: de 18:00 a 19:00 tennis

Dissabte: de 11:00 a 12:00 tennis

 

Preus:

 

SOCIS

NO SOCIS

1 dia/setmana

33 €/mes

49 €/mes

2 dies/setmana

64 €/mes

83 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

El mes de Setembre es pagarà només el 75% del preu marcat

 

Escola d'adults de tennis
Classes particulars esporàdiques de tennis
Preparació física específica de tennis