Tennis

9 pistes de tennis

9 pistes de tennis de gespa amb superfície ràpida. 4 ubicades a la part de dalt i la resta a la part del torrent. Totes les pistes estan revestides amb una superfície de PlexiPave.

2 pistes de terra batuda

2 pistes de terra batuda de recent construcció per disposar de les superfícies necessàries per treballar com els professionals.

Alta competició de tennis

ALT RENDIMENT GCIT (Dret d’admissió a criteri dels entrenadors)

- BÀSIC: 

•De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 (3h tennis + 1h fisic)
•500 €/mes
 

-PLUS:

•Programa bàsic + 2h particulars/setmana
•700 €/mes 
 

- PRO:

•Programa bàsic + 5h particulars/setmana
•900 €/mes
 
Competició de tennis

PER LA TEMPORADA 2020-2021 ES DENOMINA ESCOLA DE TECNIFICACIÓ

Orientada a aquells alumnes, que a criteri tècnic, posseeixen unes habilitats tècniques, tàctiques, físiques i mentals apropiades amb l’objectiu de potenciar-les per aconseguir un nivell alt de tennis i afrontar les competicions amb les màximes garanties.

 

 

Horari:

De dilluns a divendres:

  • Opció A: de 16:00h a 18h tennis i de 18:00h a 19:00h físic
  • Opció B: de 19:00h a 21h tennis i de 18:00h a 19:00h físic

 

Rati màxim de jugadors per pista: 4 jugadors

 

Preus:

 

CAL SER SOCI DEL CLUB TENNIS ELS GORCHS

1 dia/setmana

74 €/mes

2 dies/setmana

141 €/mes

3 dies/setmana

208 €/mes

4 dies/setmana

264 €/mes

5 dies/setmana

320 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària

El mes de Setembre es pagarà només el 75 % del preu marcat

 

 

Acompanyaments a tornejos: es realitzaran acompanyaments a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d’un entrenador en horaris d’escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s’hauran d’abonar per avançat.

Perfeccionament de tennis

PER LA TEMPORADA 2020-2021 ES DENOMINA ESCOLA BASE  DE 6 A 18 NAYS 

Aquesta secció està orientada a aquells nois/es fins a 18 anys que tenen com a objectiu desenvolupar les bases tècniques, tàctiques i físiques del tennis combinant les vessants lúdiques i competitives.

 

Horari:

DILLUNS, DIMARTS , DIMECRES, DIJOUS  I  DIVENDRES: 

  • De 17:30 a 19:00  1/2  físic i 1 hora de tennis

 

ESCOLA BASE DISSABTES  (de 4 a 18 anys) Grups per edats i nivells 

  • De 10:00 a 11:00  o bé de  11:00 a 12:00      1 hora de  Tennis

  • a escollir un dels dos horaris.   PREU :  35 € AL MES.

PER ACCEDIR A L'ESCOLA CAL SER SOCI DEL CLUB

QUOTA ADDICIONAL DE SOCI PER 1 DIA A LA SETMANA ESCOLA BASE : 20 € AL MES

QUOTA ADDICIONAL DE SOCI PER 2 DIES A LA SETMANA ESCOLA BASE :  30 € AL MES

PER A MÉS DE 3 DIES QUOTA DE SOCI INDIVIDUAL 47 € AL MES - O QUOTA  FAMILIAR DE 84 € AL MES 

 

 

TOTS ELS ALUMNES DE L'ESCOLA HAURAN DE DISPOSAR DE LA LLICÈNCIA DE TENNIS 

 

 

 

 

 

 

Iniciació de tennis

AQUESTA MODALITAT EN LA TEMPORADA 2020 / 2021  FORMA PART DE L'ESCOLA PERFECCIONAMENT ANOMENADA ESCOLA BASE 

 

Mini-tennis

MINI-TENNIS

Aquesta etapa, per a nens/es d’entre 3 i 6 anys, se centra en el desenvolupament de la psicomotricitat general, la familiarització amb els elements del tennis (raqueta, pilota, xarxa i terreny de joc), l’estímul de la coordinació òcul-manual i l’adaptació a un nou entorn (dinàmica de grup, monitors i club).

Horari:   De DILLUNS A DIVENDRES  DE 18:00 A 19:00 H

Rati màxim de jugadors per pista: 8 jugadors

Grup obert a partir de 3 jugadors.

Preus:

 

SOCIS

NO SOCIS

1 dia/setmana

33 €/mes

QUOTA ADDICIONAL DE 20 € /MES

2 dies/setmana

63 €/mes

QUOTA ADDICIONAL DE 30 € /MES

TOTS ELS ALUMNES DE L'ESCOLA HAURAN DE DISPOSAR DE LA LLICÈNCIA DE TENNIS 

 

Escola d'adults de tennis
Classes particulars esporàdiques de tennis
Preparació física específica de tennis