Equip Tècnic

Des de l'escola de tenis del Club Tennis Els Gorchs i GCIT, pretenem fomentar el desenvolupament integral i personal de l'alumne, amb l'aprenentatge d'actituds, valors, hàbits... que l'ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L'escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des del vessant més recreatiu fins al més competitiu.