Normativa

Ens plantegem uns objectius molt ambiciosos per als nostres alumnes que passen, no només per formar-los en la pràctica del tennis i pàdel, sinó també, per ajudar-los a completar la seva formació com a persones.

Volem millorar el seu nivell de joc, la seva competitivitat, ensenyar-los a com guanyar però també a saber perdre. Creiem fermament que hi ha certs valors que han d'anar per davant de l'èxit esportiu. Valors com l'esforç, la cooperació i el respecte. En definitiva, el fair play ha d'estar present en tot el procés de la seva formació.

En resum es tracta de proporcionar, de forma eficaç, una triple sortida a tots els alumnes. En primer lloc una sortida que permeti gaudir del tennis d'una forma lúdica. Però d'altra banda també volem acompanyar a aquells jugadors amb més habilitats, per un camí gairebé professional, amb l'objectiu d'aconseguir beques universitàries per estudiar a l'estranger, o bé acompanyar-los per un camí que els permeti convertir en realitat el somni de poder convertir-se en un jugador professional.

Normativa Escola de Nens/es

- No es recuperaran ni canviaran classes per causa de pluja, dies festius, malaltia, lesió, colònies,...

- Tots els dies de pluja els monitors estaran en el club per tal de fer altres activitats amb els alumnes.

- Tots els preus són mensuals i la seva totalitat serà abonada mitjançant domiciliació bancària independentment si s'ha faltat a alguna classe o no (exceptuant el mes de Setembre el    qual només s'abonarà el 75% de la tarifa).

- Sempre i quan es pugui s'acompanyarà als alumnes a les competicions. Es realitzaran acompanyaments a tornejos a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d'un entrenador en horaris d'escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s'hauran d'abonar per avançat.

- Tots els alumnes hauran d'omplir correctament el full d'inscripció a recepció.

- Qualsevol canvi d grup i/o horari s'haurà de comunicar a recepció amb el suficient temps d'antelació i ser canviat en el full d'inscripció.

- Cada alumne es fa responsable de les seves inscripcions als tornejos.

- S'aplicarà un 10% de descompte pel segon i tercer germà.

- La llei de l'Esport, Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, article 149.3, diu que "Les ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES que organitzin activitats físiques o esportives, amb independencia de la seva durada i de la tipologia de l'espai en què es realitzin, HAURAN D'EXIGIR A TOTES LES PERSONES QUE HI PARTICIPIN LA LLICÈNCIA ESPORTIVA CORRESPONENT A L'ACTIVITAT.

Calendari de l'escola de tennis 2018-2019

Inici de les classes: 12 de Setembre 2018

estes nacionals:

  • 12 Octubre 2018
  • 1 Novembre 2018
  • 6 Desembre 2018
  • 7 Desembre 2018
  • 8 Desembre 2018
  • 1 Maig 2019

Stage de Nadal del 24 de Desembre 2018 al  7 de Gener 2019.

Stage de Setmana Santa del 13 d'Abril 2019 al 22 de d'Abril 2019.

Últim dia de classes de pàdel 21 de Juny 2019.

Normativa Escola d'adults

- Tots els alumnes hauran d'omplir correctament el full d'inscripció a recepció.

- Les quotes són mensuals per 1 classe setmanal, si un mes té 5 setmanes es facturarà sempre la quota mensual de 4 setmanes.

- Si una classe és de grup (2, 3, 4 alumnes) i algun d'ells no pot assitir-hi - tot i que avisi- les classes es facturaran a tots ells igualment.

- Les classes particulars s'hauran d'anular amb 24 hores d'antelació, sinó es facturaran igualment sense realitzar el canvi.

- L'entrenador podrà cancel·lar classes i recuperar-les o abonar-les.

- En cas de pluja per les classes d'adults (exceptuant les classes esporàdiques):

  • Si plou un dia al mes, es perdrà la classe i es facturarà tot el mes sencer.
  • Si plou dos dies al mes, el primer dia de pluja es perdrà la classe i el segon dia es recuperarà en l'horari acordat prèviament entre l'entrenador i els alumnes.

- Es respectaran les festes nacionals sense haver-hi classe seguint la normativa anteriorment mencionada en cas de pluja.

- En els períodes de Setmana Santa, Nadal i Estiu se seguiran realitzant les classes d'adults però els horaris es podran veure modificats per tal que els Stage de nens/es es puguin realitzar en els seus horaris.

- La Llei de l'Esport, Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, article 149.3, diu que "Les ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES que organitzin activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l'espai en què es realitzin, HAURAN D'EXIGIR A TOTES LES PERSONES QUE HI PARTICIPIN LA LLICÈNCIA ESPORTIVA CORRESPONENT A L'ACTIVITAT."