Normativa

Ens plantegem uns objectius molt ambiciosos per als nostres alumnes que passen, no només per formar-los en la pràctica del tennis i pàdel, sinó també, per ajudar-los a completar la seva formació com a persones.

Volem millorar el seu nivell de joc, la seva competitivitat, ensenyar-los a com guanyar però també a saber perdre. Creiem fermament que hi ha certs valors que han d'anar per davant de l'èxit esportiu. Valors com l'esforç, la cooperació i el respecte. En definitiva, el fair play ha d'estar present en tot el procés de la seva formació.

En resum es tracta de proporcionar, de forma eficaç, una triple sortida a tots els alumnes. En primer lloc una sortida que permeti gaudir del tennis d'una forma lúdica. Però d'altra banda també volem acompanyar a aquells jugadors amb més habilitats, per un camí gairebé professional, amb l'objectiu d'aconseguir beques universitàries per estudiar a l'estranger, o bé acompanyar-los per un camí que els permeti convertir en realitat el somni de poder convertir-se en un jugador professional.

Normativa Escola de Nens/es

- No es recuperaran ni canviaran classes per causa de pluja, dies festius, malaltia, lesió, colònies,...

Tots els dies de pluja els monitors estaran en el club per tal de fer altres activitats amb els alumnes.

Tots els preus són mensuals i la seva totalitat serà abonada mitjançant domiciliació bancària independentment si s'ha faltat a alguna classe o no (exceptuant el mes de Setembre el    qual només s'abonarà el 75% de la tarifa).

Sempre i quan es pugui s'acompanyarà als alumnes a les competicions. Es realitzaran acompanyaments a tornejos a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d'un entrenador en horaris d'escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s'hauran d'abonar per avançat.

Tots els alumnes hauran d'omplir correctament el full d'inscripció a recepció.

Qualsevol canvi d grup i/o horari s'haurà de comunicar a recepció amb el suficient temps d'antelació i ser canviat en el full d'inscripció.

Cada alumne es fa responsable de les seves inscripcions als tornejos.

S'aplicarà un 10% de descompte pel segon i tercer germà.

La llei de l'Esport, Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, article 149.3, diu que "Les ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES que organitzin activitats físiques o esportives, amb independencia de la seva durada i de la tipologia de l'espai en què es realitzin, HAURAN D'EXIGIR A TOTES LES PERSONES QUE HI PARTICIPIN LA LLICÈNCIA ESPORTIVA CORRESPONENT A L'ACTIVITAT.

CALENDARI DE L’ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL 2019-2020

Inici de les classes: 12 de Setembre 2019
Dies festius

  • 12 Octubre 2019
  • 1 de Novembre 2019
  • 6 de Desembre 2019
  • 6 de Gener 2020
  • 1 de Maig 2020

Stage de Nadal: del 23 de Desembre 2019 al 7 de Gener 2020

Stage de Setmana Santa: del 6 d’abril  2020 al 13 d’abril  2020

Últim de dia de classes de tennis: 20 de Juny 2020

.

Normativa Escola d'adults

Tots els alumnes hauran d'omplir correctament el full d'inscripció a recepció.

Les quotes són mensuals per 1 classe setmanal, si un mes té 5 setmanes es facturarà sempre la quota mensual de 4 setmanes.

Si una classe és de grup (2, 3, 4 alumnes) i algun d'ells no pot assitir-hi - tot i que avisi- les classes es facturaran a tots ells igualment.

Les classes particulars s'hauran d'anular amb 24 hores d'antelació, sinó es facturaran igualment sense realitzar el canvi.

L'entrenador podrà cancel·lar classes i recuperar-les o abonar-les.

En cas de pluja per les classes d'adults (exceptuant les classes esporàdiques):

  • Si plou un dia al mes, es perdrà la classe i es facturarà tot el mes sencer.
  • Si plou dos dies al mes, el primer dia de pluja es perdrà la classe i el segon dia es recuperarà en l'horari acordat prèviament entre l'entrenador i els alumnes.

Es respectaran les festes nacionals sense haver-hi classe seguint la normativa anteriorment mencionada en cas de pluja.

En els períodes de Setmana Santa, Nadal i Estiu se seguiran realitzant les classes d'adults però els horaris es podran veure modificats per tal que els Stage de nens/es es puguin realitzar en els seus horaris.

La Llei de l'Esport, Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, article 149.3, diu que "Les ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES que organitzin activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l'espai en què es realitzin, HAURAN D'EXIGIR A TOTES LES PERSONES QUE HI PARTICIPIN LA LLICÈNCIA ESPORTIVA CORRESPONENT A L'ACTIVITAT."