Pàdel

CLUB TENNIS ELS GORCHS

6 pistes de pàdel

Disposem de 6 pistes de pàdel doble de vidre

 
 

Equip Tècnic

Des de l'escola de pàdel del Club Tennis Els Gorchs i GCIT, pretenem fomentar el desenvolupament integral i personal i del propi alumne, amb l'aprenentatge d'actituds, valors, hàbits... que l'ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L'escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietutds dels alumnes, des de la basant més recreativa fins a la més competitiva.

Responsables de L'Escola

Ricard Auir

images.ashx?id=88
images.ashx?id=89
images.ashx?id=90
images.ashx?id=91