Tennis

CLUB TENNIS ELS GORCHS

9 pistes ràpides PlexiPave

9 pistes de tennis amb superfície ràpida. 4 d'elles ubicades a la part de dalt i la resta a la part del torrent, sota la piscina. Totes les pistes estan revestides amb una superfície de PlexiPave.

2 pistes de terra batuda

2 pistes de terra batuda de recent construcció per disposar de les superfícies necessàries per treballar com els professionals.

 
 

els GORCHS

Molt més que esport

Alta competició

ALT RENDIMENT GCIT (Dret d’admissió a criteri dels entrenadors)

- BÀSIC:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 (3h tennis + 1h fisic)
 • 500 €/mes

- PLUS:

 • Programa bàsic + 2h particulars/setmana
 • 700 €/mes 

- PRO:

 • Programa bàsic + 5h particulars/setmana
 • 900 €/mes

Tecnificació

Orientada a aquells alumnes, que a criteri tècnic, posseeixen unes habilitats tècniques, tàctiques, físiques i mentals apropiades amb l’objectiu de potenciar-les per aconseguir un nivell alt de tennis i afrontar les competicions amb les màximes garanties.

Horari:

De dilluns a divendres:

 • Opció A: de 16:00h a 18h tennis i de 18:00h a 19:00h físic
 • Opció B: de 19:00h a 21h tennis i de 18:00h a 19:00h físic
   

Rati màxim de jugadors per pista: 4 jugadors

Preus:

CAL SER SOCI DEL CLUB TENNIS ELS GORCHS

 • 1 dia/setmana / 74 €/mes
 • 2 dies/setmana / 141 €/mes
 • 3 dies/setmana / 208 €/mes
 • 4 dies/setmana / 264 €/mes
 • 5 dies/setmana / 320 €/mes

El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant domiciliació bancària.

El mes de Setembre es pagarà només el 75 % del preu marcat.

Acompanyaments a tornejos: es realitzaran acompanyaments a petició del jugador sempre i quan sigui possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d’un entrenador en horaris d’escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s’hauran d’abonar per avançat.

Escola Base

PER LA TEMPORADA 2020-2021 ES DENOMINA ESCOLA BASE  DE 6 A 18 NAYS 

Aquesta secció està orientada a aquells nois/es fins a 18 anys que tenen com a objectiu desenvolupar les bases tècniques, tàctiques i físiques del tennis combinant les vessants lúdiques i competitives.

 
Horari:

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS  I  DIVENDRES: 

De 17:30 a 19:00 1/2 físic i 1 hora de tennis.

 • 1 dia/setmana / 49,5 €/mes
 • 2 dies/setmana / 95 €/mes
 • 3 dies/setmana / 139 €/mes
 • 4 dies/setmana / 183 €/mes
 • 5 dies/setmana / 228 €/mes

ESCOLA BASE DISSABTES  (de 4 a 18 anys) Grups per edats i nivells.

 • De 10:00 a 11:00 o bé de 11:00 a 12:00: 1 hora de Tennis.
 • A escollir un dels dos horaris. PREU: 35 €/mes.

PER ACCEDIR A L'ESCOLA CAL SER SOCI DEL CLUB.

QUOTA ADDICIONAL DE SOCI PER 1 DIA A LA SETMANA ESCOLA BASE: 20 €/mes

QUOTA ADDICIONAL DE SOCI PER 2 DIES A LA SETMANA ESCOLA BASE:  30 €/mes

PER A MÉS DE 3 DIES QUOTA DE SOCI INDIVIDUAL 47 €/mes - O QUOTA  FAMILIAR DE 84 €/mes.


TOTS ELS ALUMNES DE L'ESCOLA HAURAN DE DISPOSAR DE LA LLICÈNCIA DE TENNIS  possible. Les despeses del viatge (gasolina, peatges, menjars, substitució d'un entrenador en horaris d'escola de tennis, ...) no estan incloses en el preu i s'hauran d'abonar per avançat.

Iniciació

AQUESTA MODALITAT EN LA TEMPORADA 2021/2022 FORMA PART DE L'ESCOLA PERFECCIONAMENT ANOMENADA ESCOLA BASE.

Mini-tennis

Aquesta etapa, per a nens/es d'entre 3 i 6 anys, se centra en el desenvolupament de la psicomotricitat general, la familiarització amb els elements del tennis (raqueta, pilota, xarxa i terreny de joc), l'estímul de la coordinació òcul-manual i l'adaptació a un nou entorn (dinàmica de grup, monitors i club).

Horari: De DILLUNS A DIVENDRES DE 18:00 A 19:00 H

Rati màxim de jugadors per pista: 8 jugadors.

Grup obert a partir de 3 jugadors.

Preus:

SOCIS

 • 1 dia/setmana / 33 €/mes
 • 2 dies/setmana / 63 €/mes

NO SOCIS

 • QUOTA ADDICIONAL DE 20 €/mes
 • QUOTA ADDICIONAL DE 30 €/mes

TOTS ELS ALUMNES DE L'ESCOLA HAURAN DE DISPOSAR DE LA LLICÈNCIA DE TENNIS.

Classes particulars esporàdiques

INS. CLASSES PARTICULARS GCIT.pdf

Preparació física específica

INS. CLASSES PARTICULARS GCIT.pdf 

Equip Tècnic

Des de l'escola de tenis del Club Tennis Els Gorchs i GCIT, pretenem fomentar el desenvolupament integral i personal de l'alumne, amb l'aprenentatge d'actituds, valors, hàbits... que l'ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L'escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des del vessant més recreatiu fins al més competitiu.

Responsables de L'Escola

Ricardo Espuela i Anna Font

Preparador Físic

Alberto Saucedo

Equip Tècnic

 Isart Guerra

images.ashx?id=69
images.ashx?id=70
images.ashx?id=71
images.ashx?id=72
images.ashx?id=73
images.ashx?id=74
images.ashx?id=75
images.ashx?id=76